Rio Kulturkooperativ ekonomisk förening bildades 1993 och redan från starten fanns tankarna att många olika kulturverksamheter skulle kunna rymmas inom kooperativet. Då bestod kooperativet av tre entusiaster, tjugo år senare var vi åtta gånger så många och vi hade tre kontor på två orter. Hösten 2013 delades verksamheten i två fristående företag, ett med säte i Göteborg och ett i norra Bohuslän. Läs mer om Rio Kulturkooperativs verksamhet under fliken Historia.

Den hemsida som du nu besöker tillhör det ursprungliga företaget Rio Kulturkooperativ och här finns vårt gemensamma arkiv samt vår bokshop där du kan köpa våra utgivna böcker.


Välkommen att besöka de nya företagens hemsidor:

Rio-Gbg-logo


kul-logo4